Salgschefer har behov for løbende at kunne analysere omsætning, bruttoavance og andre nøgletal om salgsresultater. Indkøbere er mere interesseret i udviklingen inden for købsmængder, leverandørernes præstation og købspriser. Logistik- og lagerchefer har på den anden side brug for oplysninger om lageromsætning, analyser af lagerbevægelser og statistik om lagerværdi.

Du kan bruge analyserapporter til at lave tilpassende rapporter på grundlag af poster for bogførte transaktioner, f.eks. salg, køb, overflytninger og lagerreguleringer. I en tilpasset rapport kan du kombinere, sammenligne og præsentere kildeoplysninger fra fra en varekladde (med tilhørende værdiposter) på mange forskellige måder, så du får meningsfulde oplysninger. Analyserapporten minder i den henseende meget om en rapport af typen Pivottabel i Microsoft Excel.

Eksempel

Du kan oprette en tilpasset rapport, der fokuserer på dine nøglekonti med hensyn til indeværende måneds totale omsætning, både i afsat beløb og mængde, bruttoavance og bruttoavanceprocent, og få sammenlignet tallene med resultaterne for de foregående måneder eller med samme måned forrige år og beregne afvigelser. Alt dette kan gøres i en og samme visning, og du har stadig mulighed for at finde frem til årsagen til identificerede problemområder ved at klikke på AssistButton for at få adgang til oplysningerne på de individuelle transaktioners niveau.

Analyserapporten består af de objekter, som du vil analysere (f.eks. kunder, kundegrupper, sælgere m.m.), repræsenteret ved linjer, og analyseparametrene, dvs. den måde, som du vil analysere objekterne på, repræsenteret ved kolonner (f.eks. avanceberegning, periodisk sammenligning af salgsbeløb og -mængder eller af faktiske og budgetterede tal).

Eksempel

Du kan oprette linjer som følgende:

Derefter kan du oprette kolonner som disse:

Opsætte linje- og kolonneformater

I vinduet Analyserapport kan du få vist forskellige linje- og kolonneformater alt efter din opsætning. Du opretter linjer eller linjeskabeloner i vinduet Analyselinjeskabelon. I dette vindue kan du definere navnet på rapporten og de objekter, der skal vises på linjerne i rapporten. Kolonnerne angiver du i vinduet Analysekolonneskabeloner. I dette vindue kan du definere navnet på kolonneskabelonen og de analyseparametre, der skal vises i rapporten i form af kolonner. I vinduet Analysekolonneskabeloner repræsenterer hver linje en kolonne i rapporten. Bemærk, at analyselinjer og analysekolonner er uafhængige af hinanden.

Eksempel

Programmet samler resultaterne af rapporten i vinduet Analyseresultat på grundlag af de linjer og kolonner, som du har angivet, ved hjælp af en matrix som denne:

 

Salg indeværende måned

Salg foregående måned

Salg foregående måned i %

Computere

 

 

 

Skærme

 

 

 

Reservedele

 

 

 

I alt

 

 

 

Du kan f.eks. oprette et sæt linjer og flere forskellige sæt kolonneformater, så du får vist henholdsvis månedlige og årlige rapporter.