Du kan se en likviditetsdatoliste, der kan udskrives, og et oversigtsvindue, der viser tilgængeligheden efter perioder til analyseformål. Desuden kan du se statistikker for hvert likviditetsforecast. Du kan bruge kontoskemaer til at analysere likviditetsforecasts og sammenligne månedlige og årlige værdier.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vil Se

Se de opdaterede oplysninger for kasseposter i Finans.

Sådan vises likviditetsposter

Se de opdaterede kasseposter i Finans efter kildetyper, der vises over flere perioder, og udskriv en datoliste for hver likviditetsforecast. Sådanne kildetyper kan omfatte tilgodehavender eller salgsordrer.

Pengestrømsdatoliste

Se et eksempel på beregning af indbetalinger ved hjælp af kontoskemaer.

Gennemgang: Udarbejd likviditetsforecast ved hjælp af kontoskemaer

Se likviditetsdiagrammet i rollecentret.

Pengestrøm

Se også