Når du bogfører en købsfaktura til en kreditorkonto, oprettes en kreditorpost (en kreditpost) med feltet Åben markeret.

Når du bogfører en betaling eller en købskreditnota (en debetpost), kan du udligne den til én eller flere kreditposter. Kreditposterne er enten helt lukkede og markeringen af feltet Åben er fjernet - eller posten er delvist lukket, og feltet er stadig markeret.

Det er vigtigt at udligne og lukke poster for at få en korrekt kreditorstatistik, så kontoudtog og rentenotaer kan beregnes korrekt.

Hvis der i feltet Udligningsmetode i oversigtspanelet Betalinger på kreditorkortet står Saldo, kan du udligne en betaling til kreditoren manuelt. Hvis du ikke angiver, hvad betalingen skal udlignes til, bliver den automatisk udlignet til den ældste åbne kreditpost.

Hvis udligningsmetoden for en kreditor er Manuel, skal du udligne posterne manuelt.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Udligne en kladde, et købsdokument eller en allerede bogført kreditorpost til én eller flere kreditorposter.

Sådan udlignes bogførte kreditorposter

Udligne en betaling i én valuta til et køb i en anden valuta.

Sådan udlignes kreditorposter i andre valutaer

Åbne lukkede poster igen og oprette rettelsesposter.

Sådan annulleres en udligning af debitor- eller kreditorposter

Se også