Indbetalinger og salgskreditnotaer kan udlignes til tilgodehavender.

Når du bogfører en faktura til en debitorkonto, oprettes en debitor (en debitering) med et hak i feltet Åben.

Feltet Åben bruges til at bestemme, hvilke poster skal medtages, når feltet Forf. beløb på debitorkortet beregnes, og når rentenotaer for debitorer beregnes.

Når du bogfører en indbetaling eller en salgskreditnota (en kreditering), kan du udligne den til en eller flere bestemte debitposter. Debitposterne er enten helt lukkede og markeringen i feltet Åben fjernet, eller posten er delvist lukket og feltet er stadig markeret.

Det er vigtigt at udligne og lukke poster for at opnå korrekt debitorstatistik, så kontoudtog og rentenotaer kan behandles korrekt.

Hvis feltet Udligningsmetode i oversigtspanelet Betalinger på debitorkortet indeholder Saldo, kan du udligne en betaling til debitoren. Hvis du ikke angiver, hvad betalingen skal udlignes til, vil det automatisk blive udlignet til den ældste åbne kreditpost.

Hvis udligningsmetoden for en kunde er Manuel, skal du udligne posterne manuelt.

Du kan registrere udligningen samtidigt med, at du bogfører en indbetaling, eller du kan udligne poster til hinanden i en separat proces.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Udligne en kladde, et købsdokument eller en allerede bogført debitorpost til en eller flere debitorposter.

Sådan udlignes bogførte debitorposter

Udligne en betaling i én valuta til et salg i en anden valuta.

Sådan udlignes debitorposter i andre valutaer

Åbne lukkede poster igen og oprette rettelsesposter.

Sådan annulleres en udligning af debitor- eller kreditorposter

Se også