For at støtte virksomheder, som leverer produkter til deres kunder ved at kombinere komponenter i enkle processer uden brug af produktionsfunktioner, indeholder Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 funktioner til at samle elementer, der kan integreres med eksisterende funktioner som salg, planlægning, reservationer og opbevaring.

Et montageelement er defineret som et salgbart element, der indeholder en montagestykliste. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette montagestyklister. Du kan angive montageelementer til montage efter ordre eller montage til lager. Dette afhænger typisk af, hvor meget tilpasning der kræves for at opfylde en debitorordre for varen. Du kan finde flere oplysninger i Montage efter ordre eller montage til lager.

Montageordrer er interne ordrer, ligesom produktionsordrer, der bruges til at administrere montageprocessen og til at forbinde salgskravene med de involverede lageraktiviteter. Montageordrer adskiller sig fra andre ordretyper, da de omfatter både afgang og forbrug, når de bogføres. Montageordrehovedet fungerer på samme måde en salgsordrelinje, og montageordrelinjerne fungerer på samme måde som forbrugskladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Montageordre.

For at støtte en for JIT-lagerstrategi og muligheden for at tilpasse produkter til debitorkrav, kan montageordrer automatisk oprettes og kædes sammen, så snart salgsordrelinjen er oprettet. Sammenkædningen mellem salgsbehovet og montageleveringen gør det muligt for salgsordrebehandleren at tilpasse montageelementet løbende, love leveringsdatoer ifølge komponenttilgængeligheden og bogføre afgang og levering af montageelementet direkte fra deres salgsordregrænseflade. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

På en salgsordrelinje kan du sælge et antal, der er tilgængeligt, og som skal plukkes fra lageret sammen med et montage efter ordre-antal. Der findes visse regler for fordelingen af disse mængder for at sikre, at montage efter ordre-mængder har højere prioritet end lagerantal i delvis levering. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Montage efter ordre eller montage til lager.

Der findes specialfunktioner til styring af leveringen af montage efter ordre-mængder. Når en montage efter ordre-mængde er klar til at blive leveret, bogfører den ansvarlige lagermedarbejder et lagerpluk for de pågældende salgsordrelinjer. Dette opretter derefter en flytning (lager) for komponenterne, bogfører montageoutputtet og salgsordreleverancen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Angiv, hvilke og hvor mange elementer der skal samles, og hvilke varer eller ressourcer, der indgår i montageelement.

Montageordre

Få mere at vide om forskellen mellem montagestyklister og produktionsstyklister og de involverede behandlingsforskelle.

Montagestykliste eller produktionsstyklister

Få mere at vide om forskellen mellem at montere elementer korrekt, før levering af salgsordrer og montering af varer, der er bestemt til oplagring.

Montage efter ordre eller montage til lager

Kombinere komponenter til at oprette et element i en enkel proces.

Fremgangsmåde: Montere elementer

Sælge pakker, der ikke i øjeblikket er tilgængelige, ved straks at oprette en montageordre for at levere den fuldstændige eller delvise salgsordremængde og samtidig understøtte potentiel tilpasning af pakken.

Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Lær, hvordan montageforbrug og afgang håndteres, når du bogfører montageordrer, og hvordan de afledte omkostninger for varen og ressourcen behandles og fordeles i regnskabet.

Design Details: Assembly Costing

Se også