I funktionen Personale kan du knytte diverse koder til medarbejderne. Ved at tildele koder kan du hurtigt filtrere alle medarbejderne og få vist bestemte oplysninger. Du kan også søge i alle medarbejdere efter bestemte kriterier. Har virksomheden f.eks. et projekt, der skal udføres på fransk, kan du finde ud af, hvilke medarbejdere der har gode franskkundskaber.

For hver af de tilgængelige kategorier kan du konfigurere et ubegrænset antal koder. Hvis du f.eks. ansætter en ny medarbejder, der er medlem af en fagforening, som ikke allerede er defineret, kan du oprette en ny kode i fagforeningstabellen og knytte den til denne medarbejder. Du kan oprette nye koder for alle kategorier i området Opsætning under Personale.

Når du har konfigureret koderne, kan du knytte dem til de relevante medarbejdere.

I følgende tabel beskrives et opgaveforløb med links til emner med beskrivelser af dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Tilknytte årsager til inaktivitet for medarbejdere.

Sådan knyttes inaktivitetskoder til medarbejdere

Tilknytte årsager til medarbejderes fratrædelse.

Sådan knyttes opsigelsesårsagskoder til medarbejdere

Tilknytte koder for de fagforeninger, som medarbejderne er medlem af.

Sådan knyttes fagforeningskoder til medarbejdere

Tilknytte ansættelseskontraktkoder for kontrakter.

Sådan knyttes ansættelseskontraktkoder til medarbejdere

Tilknytte koder for de kvalifikationer, akademiske og praktiske, som medarbejderne kan have.

Sådan knyttes kvalifikationskoder til medarbejdere

Tilknytte koder for medarbejdernes familiemedlemmer (eller nære kontaktpersoner), som kan kontaktes i forbindelse med ulykker.

Sådan knyttes familiemedlemskoder til medarbejdere

Tilknyt koder for udstyr og personalegoder, som er i medarbejdernes besiddelse. Nøgler, computere, kreditkort osv.

Sådan knyttes udstyrskoder til medarbejdere

Få vist en oversigt over udstyr, der er registreret for en medarbejder.

Sådan får du vist en oversigt over udstyr

Tilknyt koder for fortrolige oplysninger vedrørende medarbejderne. Løn, aktieoptioner, pensionsordning osv.

Sådan knyttes koder for fortrolige oplysninger til medarbejdere

Få vist en oversigt over fortrolige oplysninger vedrørende en medarbejder.

Sådan får du vist en oversigt over fortrolige oplysninger

Se også