Den gennemsnitlige kostpris beregnes for hver lagerreduktion for de varer, der bruger kostmetoden Gennemsnit.

Opsætte gennemsnitlig kostpris

Der er to opsætningsmuligheder i vinduet Lageropsætning, som er nødvendige for beregning af den gennemsnitlige kostpris:

  • Gennemsnitlig omkostningsperiode: Programmet beregner den gennemsnitlige kostpris pr. gennemsnitlige omkostningsperiode. Dette kan være pr. dag, pr. uge, pr. måned eller pr. regnskabsperiode. Alle lagerreduktioner, som blev bogført inden for den gennemsnitlige omkostningsperiode, modtager den gennemsnitlige kostpris, der er beregnet for den periode.
  • Beregn.type for gnsn. kostpris: Den gennemsnitlige kostpris kan beregnes pr. vare eller pr. vare, variant og lokation.

Sådan beregnes den gennemsnitlige kostpris

Når du bogfører en transaktion for en vare, der bruger kostmetoden Gennemsnit, oprettes en post i tabellen Indf.st., regl. gnsn. kostpr. Denne post indeholder transaktionens varenummer, variantkode og lokationskode. Desuden indeholder posten værdiansættelsesdatoen, som er den sidste dato i den gennemsnitlige omkostningsperiode, hvor transaktionen blev bogført.

Programmet beregner faktisk den gennemsnitlige kostpris for transaktionen, når du udfører kørslen kostregulering. Hvis du har oprettet automatisk kostregulering i lageropsætningen, sker dette automatisk, når du bogfører en transaktion. Ellers skal du køre den manuelt.

Programmet benytter posterne i tabellen Indf.st., regl. gnsn. kostpr. til at identificere de varer (eller varer, lokationer og varianter), den gennemsnitlige kostpris skal beregnes for. For hver af de poster, hvor kostprisen endnu ikke er blevet reguleret, foretager programmet følgende for at bestemme den gennemsnitlige kostpris:

  1. Bestemmer varens kostpris i starten af den gennemsnitlige omkostningsperiode.
  2. Tilføjer summen af kostpriserne ved modtagelse, som blev bogført under den gennemsnitlige omkostningsperiode. Disse omfatter, køb, opreguleringer, afgange og værdireguleringer.
  3. Fratrækker summen af kostprisen for udgående transaktioner, der blev fast udlignet til modtagelser i den gennemsnitlige omkostningsperiode. Disse kan omfatter købsreturvareordrer og negativ afgang.
  4. Tilføjer værdireguleringskostpriser, der er blevet bogført med det antal, der resterer i slutningen af perioden.
  5. Deler det samlede lagerantal pr. ultimo i den gennemsnitlige omkostningsperiode.

Programmet udligner derefter den gennemsnitlige kostpris til lagerreduktionen for varen (eller vare, lokation og variant), som blev foretaget inden for den gennemsnitlige omkostningsperiode. Hvis der er nogen lagerforøgelser, som blev fast udlignet til lagerreduktioner inden for perioden, videresender programmet også denne gennemsnitlige kostpris til disse poster.

Eksempel på gennemsnitlig omkostningsperiode

Dette eksempel viser effekten af beregning af den gennemsnitlige kostpris med forskellige gennemsnitlige omkostningsperioder. I dette eksempel er beregningstypen for den gennemsnitlige kostpris indstillet til at beregne pr. vare.

I den første tabel vises beregninger af den gennemsnitlige kostpris med den gennemsnitlige omkostningsperiode Dag. Bemærk, at den gennemsnitlige kostpris beregnes for 01-01-07 og anvendes på post 3. Den gennemsnitlige kostpris for post 4 forbliver den samme som den foregående dag. Derefter genberegnes den gennemsnitlige kostpris for post 6 for den nye dag med en ny værdi.

Værdiansættelsesdato

Antal

Kostbeløb (faktisk)

Løbenr.

01-01-07

1

20

1

01-01-07

1

40

2

01-01-07

-1

-30

3

02-01-07

-1

-30

4

02-02-07

1

100

5

02-03-07

-1

-100

6

I den anden tabel vises de samme transaktioner med den gennemsnitlige omkostningsperiode Måned, så den gennemsnitlige kostpris for post 3 beregnes i den gennemsnitlige omkostningsperiode for januar, og den gennemsnitlige kostpris for post 4 og 6 beregnes i den gennemsnitlige omkostningsperiode for februar.

I starten af februar-perioden er kostprisen for et styk på lageret 30. For at få den gennemsnitlige kostpris for februar føjer programmet den gennemsnitlige kostpris for den vare, der er modtaget på lageret (100), til den gennemsnitlige kostpris i starten af perioden (30) og dividerer resultatet (130) med det samlede antal på lageret (2). Dette giver den gennemsnitlige kostpris for varen i februar-perioden (65). Den beregnede gennemsnitlige kostpris anvendes derefter til lagerreduktionerne i perioden (post 4 og 6).

Værdiansættelsesdato

Antal

Kostbeløb (faktisk)

Løbenr.

01-01-07

1

20

1

01-01-07

1

40

2

01-01-07

-1

-30

3

02-01-07

-1

-65

4

02-02-07

1

100

5

02-03-07

-1

-65

6

Eksempel på Beregn.type for gnsn. kostpris

Dette eksempel viser effekten af beregning af den gennemsnitlige kostpris med forskellige indstillinger i beregningstypen for den gennemsnitlige kostpris.

I den første tabel vises resultatet med beregningstypen "vare" for den gennemsnitlige kostpris. Den gennemsnitlige omkostningsperiode i dette eksempel er angivet til Dag.

Værdiansættelsesdato

Lokation

Antal

Kostbeløb (faktisk)

Løbenr.

01-01-07

BLÅ

1

20

1

01-01-07

BLÅ

1

40

2

01-01-07

RØD

1

100

3

01-01-07

RØD

1

200

4

02-01-07

BLÅ

-1

-90

5

02-01-07

BLÅ

-1

-90

6

02-01-07

RØD

-1

-90

7

02-01-07

RØD

-1

-90

8

I følgende tabel vises resultatet af beregningen af den gennemsnitlige kostpris pr. vare, lokation og variant:

Værdiansættelsesdato

Lokation

Antal

Kostbeløb (faktisk)

Løbenr.

01-01-07

BLÅ

1

20

1

01-01-07

BLÅ

1

40

2

01-01-07

RØD

1

100

3

01-01-07

RØD

1

200

4

02-01-07

BLÅ

-1

-30

5

02-01-07

BLÅ

-1

-30

6

02-01-07

RØD

-1

-150

7

02-01-07

RØD

-1

-150

8

Se også