Når du konfigurerer omkostningsregnskab, skal du sørge for, at alle poster er tildelt til en pristype samt et omkostningssted eller et omkostningsobjekt. Det betyder, at hver omkostningspost skal have pristype samt en omkostningsstedskode eller et omkostningsobjekt tildelt. Denne regel sikrer, at hver omkostningspost vises i enten omkostningssteder eller omkostningsobjekter, men aldrig begge steder.

På denne måde kan du oprette følgende regnskabsmæssige ligning:

Pristypesaldo= Omkostningsstedsaldo + Omkostningsobjektsaldo

Når du udskriver diagrammet over pristyper, diagrammet over omkostningssteder og diagrammet over omkostningsobjekter, kan du analysere denne relation.

Se også