Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på denne bestemte dato. Programmet beregner denne for at hente købsprisen, salgsprisen og linjerabatten i procent for varerne. Beregningen udføres på salgs- eller købsbilag, servicelinjer, salgskladdelinjer, serviceartikelkladdelinjer eller rekvisitionslinjer på følgende måde:

Hvis der ikke er en pris for varen på linjen, hentes seneste indirekte omkostning eller salgsprisen fra varekortet eller lagervarekortet.

Se også