Bogholderen håndterer de daglige finansielle oplysninger i en mindre virksomhed. Han eller hun opretter fakturaer, betaler regninger og afstemmer kontoudtog. Bogholderen giver de mere komplekse opgaver med lønningsliste, afskrivning og regnskabsopgørelser videre til personer i andre financielle afdelinger som f.eks. lønningsadministrator og regnskabschef.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Oprette og frigive købsordrer til normal modtagelse i virksomheden eller til direkte levering til kunder.

Behandle køb

Oprette og regulere købsfakturaer, bogføre betalinger og udligne betalinger til fakturaer.

Administrer skyldige beløb

Registrere en kundeanmodning i et salgstilbud og sende det til kunden for accept.

Behandle forespørgsler og tilbud

Oprette salgsordrer for varer og tjenester efter anmodning fra kunder.

Indtaste og validere salgsordrer

Frigiv salgsordrer til normal levering fra virksomheden eller til direkte levering til kunderne.

Behandle salg

Oprette salgsfakturaer, bogføre modtagelser og udligne modtagelser til fakturaer.

Administrer tilgodehavender

Håndtere bankkonti.

Administrere kassebeholdning

Rapportere statistik om din virksomheds handel med virksomheder i andre EU-lande/regioner.

Rapporter Intrastat

Relaterede opgaver

Hvis du vil Se

Udfylde og bogføre finanskladder og gentagelseskladder.

Arbejde med finanskladder

Se også