Når alle varer er indsat på købsordrelinjerne, kan du beregne fakturarabatten for det samlede købsdokument ved at vælge Handlinger og derefter vælge Beregn fakturarabat.

Hvis feltet Beregn fakturarabat er markeret i vinduet Købsopsætning, beregnes beløbet for fakturarabatten automatisk. Se Beregn fakturarabat for yderligere oplysninger om, hvordan automatisk beregning sker.

Rabatten bliver fordelt på samtlige linjer i købsdokumentet for de varer, hvor der står Ja i feltet Tillad fakturarabat på købsordrelinjen. Dette er standardindstillingen for varer.

Fakturarabatbetingelser defineres i tabellen Kred./fakturarabat til at beregne fakturarabatten. Desuden anvendes valutakoden på købsdokumentet til at fastsætte fakturarabatbetingelserne i den tilsvarende valuta.

Hvis der ikke er defineret fakturarabatter i udenlandske valutaer, bliver fakturarabatbetingelserne for den relevante valuta, der er defineret i tabellen Kred./fakturarabat, og kursen på bogføringsdatoen på købsdokumentet automatisk brugt til at beregne fakturarabatten i udenlandsk valuta.

Hvis du vil se eksisterende kreditorfakturarabatter på et kreditorkort, skal du vælge Naviger og derefter vælge Fakturarabatter.

Se også