Når alle varer er indsat på salgsordrelinjerne, kan du beregne fakturarabatten for det samlede salgsdokument ved at vælge Handlinger og derefter vælge Beregn fakturarabat.

Hvis feltet Beregn fakturarabat er markeret i vinduet Salgsopsætning, beregnes fakturarabatten automatisk. Se Beregn fakturarabat for yderligere oplysninger om, hvordan automatisk beregning sker.

Rabatten er fordelt på samtlige linjer i salgsdokumentet for de varer, hvor der står Ja i feltet Beregn fakturarabat på salgsordrelinjen. Dette er standardindstillingen for varer.

Fakturarabatbetingelser defineres i tabellen Deb./fakturarabat til at beregne fakturarabatten. Desuden anvendes valutakoden på salgsdokumentet til at fastsætte fakturarabatbetingelserne i den tilsvarende valuta.

Hvis der ikke er defineret fakturarabatter i udenlandske valutaer, bliver fakturarabatbetingelserne for den relevante valuta, der er defineret i tabellen Deb./fakturarabat, og kursen på bogføringsdatoen på salgsdokumentet automatisk brugt til at beregne fakturarabatten i udenlandsk valuta.

Hvis du vil se eksisterende kreditorfakturarabatter på et kreditorkort, skal du vælge Naviger og derefter vælge Fakturarabatter.

Se også