I dette emne beskrives ofte anvendte opsætningskombinationer for at vise, hvordan der foretages likviditetsforecasts.

Betalingsbetingelser for likviditet

Pengestrømsbetalingsbetingelserne fungerer på lignende måde som standardbetalingsbetingelser. Likviditetsbetalingsbetingelserne skal indeholde en beregningsformel for forfaldsdatoen, der bruges til at beregne forfaldsdato. Desuden kan likviditetsbetalingsbetingelserne indeholde en rabatdatoberegningsformel med en rabatprocent, der bruges til at beregne likviditetsdatoen og -beløbet. Når du har tildelt betalingsbetingelser for likviditet til en debitor eller kreditor, beregnes likviditetsdatoen på basis af enten forfaldsdato eller kontantrabatdato. Ud over likviditetsrabatdatoen beregnes også kontantrabatbeløbet.

Yderligere oplysninger om standardbetalingsbetingelser kan findes i Betalingsbetingelser og Sådan defineres betalingsbetingelser.

Bemærk
Der findes en række forskellige indstillinger for opsætning af standardbetalingsbetingelser og likviditetsbetalingsbetingelser. Forskellige opsætningskombinationer påvirker, hvordan likviditetsforecastdatoer og -beløb beregnes. Hvis du er bekendt med disse opsætningskombinationer, kan du forstå, hvordan likviditetsforecastdatoer og -beløb beregnes.

Bemærk
Likviditetsbetalingsbetingelser er ikke gyldige i den italienske version af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Beregning af likviditetsforecastdatoer og beløb, der er baseret på installationsscenarie 1

Likviditetsforecasten bruger den kontantrabatdato og det kontantrabatbeløb, der er defineret i feltet Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor og Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenariet.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder betalingsbetingelser for likviditet med kasserabat.

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Arbejdsdato

Enten før eller på den kontantrabatdato, der er defineret i likviditetsbetalingsbetingelserne.

Beregning af likviditetsforecastdatoer og beløb, der er baseret på installationsscenario 2

Likviditetsforecasten bruger den forfaldsdato og detfulde beløb, der er defineret i feltet Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor og Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor i både scenarie A og scenarie B.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie A.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder betalingsbetingelser for likviditet uden kasserabat.

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

I/R

Arbejdsdato

I/R

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie B.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder betalingsbetingelser for likviditet med kasserabat.

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

I/R

Arbejdsdato

Efter den kasserabatdato, der er defineret i betalingsbetingelserne for likviditeten.

Beregning af likviditetsforecastdatoer og beløb, der er baseret på installationsscenario 3

Likviditetsforecasts bruger standardkontantrabatdato og rabatbeløb i både scenarie A og scenarie B.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie A.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet er ikke markeret.

Betalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Betalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder standardbetalingsbetingelser med kasserabat.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Arbejdsdato

Enten før eller på den standardkasserabatdato, der er defineret i standardbetalingsbetingelser.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie B.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er ikke konfigureret og indeholder ikke betalingsbetingelser for likviditet.

Betalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Betalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder standardbetalingsbetingelser med kasserabat.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Arbejdsdato

Enten før eller på den standardkasserabatdato, der er defineret i standardbetalingsbetingelser.

Beregning af likviditetsforecastdatoer og beløb, der er baseret på installationsscenario 4

Likviditetsforecasten bruger standardforfaldsdatoen og det fulde beløb i både scenarie A, scenarie B og scenarie C.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie A.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet er ikke markeret.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet er ikke markeret.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie B.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet er ikke markeret.

Betalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Betalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder standardbetalingsbetingelser med kasserabat

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Arbejdsdato

Efter den standardkasserabatdato, der er defineret i standardbetalingsbetingelserne.

Den følgende tabel beskriver opsætningsscenarie C.

Navn for opsætningsfelt Opsætningsdefinition

Regn med PS-betalingsbetingelser i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Pengestrømsbetalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er ikke konfigureret og indeholder ikke betalingsbetingelser for likviditet.

Betalingsbeting.kode i tabellen Debitor eller Betalingsbeting.kode i tabellen Kreditor

Feltet er konfigureret og indeholder standardbetalingsbetingelser med kasserabat.

Regn med kontant rabat i vinduet Pengestrømsprognosekort

Afkrydsningsfeltet markeres.

Arbejdsdato

Efter den standardkasserabatdato, der er defineret i standardbetalingsbetingelserne.

Bemærk
Hvis du vil se et eksempel på, hvordan likviditetsforecastdatoer og beløb beregnes på grundlag af de opsætningsscenarier, der er beskrevet i emnet, kan du se Scenarieeksempel: Beregning af likviditetsdatoer og -beløb for åbne fakturaer.

Se også