Når servicekontrakten er underskrevet, indstilles feltværdien Skift Status automatisk til Låst. Hvis du vil redigere oplysninger i servicekontrakten eller servicekontrakttilbuddet, skal du først ændre statussen på kontrakten eller kontrakttilbuddet fra Låst til Åben. Bemærk, at du ikke kan oprette servicefakturaer for servicekontrakten med ændringsstatussen Åben. Når kontrakten eller kontrakttilbuddet er ændret, skal du ændre statussen tilbage til Låst for at gøre det muligt at oprette servicefakturaer og poster til servicekontrakten, som indeholder de ændringer, du har foretaget af den.

Bemærk
Feltet Skift status er ikke relateret til feltet Frigivelsesstatus på serviceordrehovedet, der styrer lagerets håndtering af serviceartikler.

Se også