Når du har kontrolleret, at alle dine konti er opdaterede, og når du har allokeret omkostninger og indtægter, så kan du afslutte regnskabet for et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Denne proces inkluderer tre hovedopgaver:

Et regnskabsår er defineret som en eller flere åbne perioder, der er angivet i vinduet Regnskabsperioder. Et typisk regnskabsår indeholder 12 perioder på hver en måned, men du kan også vælge en anden metode til at definere et år på.

Når du afslutter et regnskabsår, skal du angive et antal administrative transaktioner, f.eks. forudbetalte og periodiserede varer. Disse transaktioner kaldes reguleringsposter. Der er ikke særlige regler for bogføring af disse poster, og de indeholder - som andre poster - en markering i feltet Efterposter, hvis de bogføres på en dato i et lukket regnskabsår.

Når et regnskabsår er blevet lukket og alle efterposterne er bogført, skal resultatopgørelseskontoen lukkes, og årets nettoindkomst skal overføres til en konto under ejers egenkapital på balancen. Brug kørslen Nulstil resultatopgørelse til dette formål. Ved kørslen behandles alle finansposter af typen Resultatopgørelse, og der oprettes poster, som tilbagefører balancerne. Disse poster placeres i en kladde, hvorfra de kan bogføres. De bogføres ikke automatisk ved kørslen, undtagen når der bruges en ekstra rapporteringsvaluta. Når der bruges ekstra rapporteringsvaluta, bogfører kørslen direkte til finansposterne.

Når kørslen er færdig, skal du vælge den finanskladde, der indeholder ultimoposterne. Hvis du ikke har angivet en resultatkonto til kørslen, så skal du angive én linje med en modpost, der bogfører nettoindkomsten til den korrekte finanskonto under ejers egenkapital på balancen. Til slut skal du bogføre kladden.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Lære noget om årsafslutning.

Om årsafslutningsprocesser

Afslutte de perioder, der udgør et regnskabsår.

Sådan afsluttes regnskabsperioder

Overføre årets resultat til en konto i balancen og nulstille resultatopgørelsen.

Nulstil resultatopgørelse

Bogføre poster, der er oprettet ved kørslen Nulstil resultatopgørelse.

Sådan bogføres årsafslutningsposten

Se også