Ved slutningen af et regnskabsår er der en række administrative opgaver, der skal udføres.

For det første skal du kontrollere, at alle dokumenter og kladder er blevet bogført. Desuden skal du eventuelt - afhængigt af dit regnskab - kontrollere, at lager, produktion og udenlandsk valuta er opdateret.

Hvis du bruger udenlandske valutaer, skal du opdatere valutakurserne.

Du kan bruge gentagelseskladder til at allokere omkostninger og indtægter blandt konti og dimensioner, f.eks. projekter og afdelinger.

Afslutning af regnskabsåret involverer:

Hvis regnskabet består af en gruppe regnskaber, skal du oprette et konsolideret regnskab for gruppen af regnskabsopgørelser. Du kan konsolidere regnskabsdata fra samme database som det konsoliderede regnskab, fra andre databaser i Microsoft Dynamics NAV eller fra datafiler.

Virksomheder i den Europæiske Union (EU) skal rapportere omfanget af deres handel med andre EU-lande/regioner efter bestemte regler. Du kan bruge Intrastatkladden til at forberede en rapport, som kan udskrives eller udlæses til en datafil.

Når der skal betales moms til skattemyndighederne, skal du beregne momsafregningsbeløbet for en periode, oprette en momsangivelse og udskrive en VIES-deklaration over handel med EU-lande/regioner.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Hente en oversigt over aktiviteter, der almindeligvis udføres i slutningen af en periode.

Sådan fuldføres periodeafslutningsprocesser

Begrænse datointervaller for brugerbogføring.

Sådan angives bogføringsperioder

Opdatere valutakurser og regulere kurserne for bogførte debitor-, kreditor- og bankposter.

Sådan opdateres valutakurser

Allokere omkostninger og indtægter mellem konti og dimensioner.

Fordele omkostninger og indtægter

Udskrive rapporter for at bekræfte finans-, debitor-, kreditor- og banksaldi, inden en periode afsluttes.

Forberede rapporter før afslutning

Afslutte regnskabsperioder, overføre resultatopgørelsessaldi til balancekonti og bogføre årsafslutningens lukningspost.

Afslut regnskaber

Konsolidere konti for to eller flere regnskaber.

Konsolidere regnskaber

Rapportere statistik om din virksomheds handel med virksomheder i andre EU-lande/regioner.

Rapporter Intrastat

Rapportere og betale moms til skattemyndighederne.

Rapporter og afregn moms

Udskrive rapporter, der kan være til nytte, når du skal oprette regnskabsopgørelser.

Forbered ultimoopgørelser

Se også