Likviditetsstyring omfatter kontrol af, om forfaldne beløb er betalt til tiden. Hvis debitorer har forfaldne beløb, skal du afgøre, om der skal sendes en rykker. Desuden vil du evt. debitere deres konti for rente eller gebyrer.

Du kan bruge rykkere til at rykke debitorerne for forfaldne beløb. Du kan desuden beregne renter på rykkerne.

Du kan bruge rentenotaer, hvis du vil underrette debitorerne om renter og rentenotaer uden at rykke dem for forfaldne beløb.

Eller du kan vælge at sende et kontoudtog som en rykker.

Der er flere rapporter, der kan hjælpe dig med at bevare overblikket over tilgodehavender.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Beregne rente eller ekstragebyrer på forfaldne beløb og udstede en rentenota.

Administration af renter

Rykke debitorer for forfaldne beløb, med eller uden rente eller rentenotaer.

Forbered påmindelser

Udskrive kontoudtog for at informere debitorerne om saldoen på deres konto.

Kontoudtog

Udskrive rapporter, som du kan bruge til at håndtere forfaldne tilgodehavender.

Termin for samlinger

Se også