Du kan opkræve betalinger direkte fra kundens bankkonto i overensstemmelse med SEPA-formatet med kundens samtykke.

Opret først eksportformatet for bankfilen, der instruerer din bank i at udføre en direkte debitering. Derefter konfigureres kundens betalingsform. Til sidst oprettes den direkte debiteringsbemyndigelse, der afspejler din aftale med kunden om opkrævning af deres betalinger i en bestemt periode i aftalen.

For at instruere banken i at overføre det indbetalte beløb fra kundens bankkonto til din virksomheds konto, opretter du en post i den direkte debiteringsopkrævning, der indeholder oplysninger om bankkonti, de berørte salgsfakturaer og den direkte debiteringsbemyndigelse. Derefter eksporterer du en XML-fil, der er baseret på opkrævningsposten, som du sender til din bank til behandling. Du får besked fra banken om alle betalinger, der ikke kunne behandles af banken, og derefter skal du manuelt afvise de pågældende poster i den direkte debiteringsopkrævning.

Du kan angive standarddebitorsalgskoder med oplysninger om direkte debiteringsbetalingsform og -bemyndigelse. Du kan derefter bruge kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura til at generere flere salgsfakturaer med oplysninger om direkte debitering udfyldt på forhånd. Dette kan udføres manuelt eller automatisk, alt efter betalingens forfaldsdato.

Når betalinger er behandlet, og banken har informeret om det, kan du bogføre betalingskvitteringer enten direkte fra vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning eller ved at flytte betalingslinjerne til den kladde, hvor du bogfører betalingskvitteringer, f.eks. vinduet Indbetalingskladde. Alternativt kan du, afhængigt af hvordan din likviditetsstyring foregår, vente og kun anvende betalingerne som en del af bankafstemningen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Udarbejd bankkontoformater, betalingsformer og kundeaftaler til SEPA direkte debitering.

Sådan gør du: Konfigurer SEPA Direkte debiteringer

Bed din bank om at overføre beløb fra din kundes bankkonti til dit firmas konto i overensstemmelse med konfigurationen af SEPA direkte debitering.

Sådan gør du: Opret poster i direkte debiteringsopkrævning, og eksportér til en bankfil

Konfigurer standarddebitorsalgskoder for fakturaer til direkte debitering, og opret salgsfakturaer med oplysninger om direkte debitering, når fakturaerne forfalder til betaling.

Sådan gør du: Opret flere salgsfakturaer baseret på standardsalgskoder

Bogfør betalinger foretaget som SEPA direkte debiteringer.

Sådan gør du: Bogfør betalingskvitteringer i direkte debitering

Se også