Du kan modtage en købskreditnota, når du returnerer varer til en leverandør. Du kan også modtage en købskreditnota, hvor du får et købsnedslag som kompensation for fejlbehæftede varer, hvis du ikke returnerer varerne.

Når du returnerer varer til leverandøren, opretter du en købsreturvareordre. Når du bogfører købsreturvareordren som faktureret, oprettes der automatisk en købskreditnota.

Du kan oprette en købskreditnota manuelt, f.eks. hvis du ikke fysisk returnerer varerne. Du kan også oprette en kreditnota, der korrigerer en fejlbehæftet faktura.

Når du opretter en kreditnota manuelt, kan du bruge kørslen Kopier købsdokument for at kopiere hovedet og alle linjer fra et bogført dokument til en kreditnota. Alternativt kan du bruge funktionen "Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres" for at kopiere en eller flere linjer fra et bogført dokument. Begge metoder sikrer, at omkostningerne på kreditnotaen er en præcis tilbageførsel af omkostningerne i det oprindelige dokument, medmindre du vælger Genberegn linjer i kørslen Kopier købsdokument.

Hvis du vil sørge for præcis lagerværdi af de varer, der returneres til leverandøren, skal du tildele obligatorisk beløbstilbageførsel.

Hvis du har oprettet en købsreturvareordre, og leverandøren afviser de returnerede varer, kan du slette købsreturvareordren, hvis den ikke er bogført som sendt. Hvis ordren imidlertid er sendt, skal du fakturere returordren, hvilket automatisk opretter en kreditnota. Da du ikke kan slette kreditnotaen, kan du oprette en korrigerende købsfaktura, der modregner kreditnotaen.

Endelig skal du udligne kredit og debet med hinanden for at få den rigtige leverandørstatistik, så kontoudtog og renter kan beregnes korrekt. Når du bogfører en kreditnota, udligner du den med den oprindelige købsfaktura, som den er relateret til, hvis du endnu ikke har betalt fakturaen. Alternativt kan du anvende kreditnotaen til en erstatningskøbsordre, en kontantrefusion eller kreditkontoen.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette købskreditnotaer, når du returnerer varer til en kreditor, eller når du modtager en kreditnota med et købsnedslag for varer, der ikke kræves returneret fysisk.

Sådan oprettes købskreditnotaer

Bogføre et købsnedslag som et varegebyr på en kreditnota eller returordre og kæde det sammen med den bogførte modtagelse.

Sådan gør du: Oprette og bogføre købsnedslag

Få overblik over metoder til kopiering af oplysninger fra et bogført dokument til en kreditnota.

Sådan gør du: Kopiere oplysninger fra købsdokumenter til købskreditnotaer

Kopiere hovedet og linjerne eller kun linjerne fra et bogført dokument til et nyt dokument.

Kopier købsdokument

Kopiere en eller flere linjer fra et bogført dokument til en returordre eller en kreditnota.

Sådan hentes bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres

Revaluere lageret vha. den koncernvirksomhed, der er knyttet til den oprindelige købspost, når du returnerer et køb.

Sådan gør du: Tildele præcis kostprisudligning i Køb

Oprette en købsfaktura som modvægt til en købskreditnota, når de varer, du returnerer, afvises af leverandøren.

Sådan oprettes rettelseskøbsfakturaer

Udligne eller annullere udligningen af kreditorposter, eller udligne kreditorposter i forskellige valutaer.

Overføre købstransaktioner

Se også