Når du har fuldført installation, teknisk opsætning og oprettelse af et regnskab, skal du specificere regler og standarder for, hvordan du vil administrere finansielle processer for det pågældende regnskab. Du kan angive flere regnskaber på samme database, f.eks. for et moderselskab og et datterselskab. For hvert regnskab skal du fuldføre de opsætningsopgaver, der er anført i dette emne.

Du skal starte med at definere kernen i regnskabets poster- kontoplanen. Derefter definerer du bogføringsgrupper, som gør det mere effektivt, når du skal tildele standardkonti til finanspostering til kunder, leverandører og varer.

Du kan bruge dimensioner til at føje forskellige typer oplysninger til hver transaktion. Du kan konfigurere de grundlæggende dimensioner i regnskabet, f.eks. Projekter og Afdelinger. Senere kan du tilføje flere dimensioner, når du får brug for dem, og du kan definere midlertidige dimensioner til brug i en begrænset periode, f.eks. i forbindelse med en salgskampagne.

Mange af opsætningsopgaverne skal være fuldført, før du kan begynde at registrere finansielle transaktioner, men de fleste indstillinger kan ændres på et senere tidspunkt. Nogle af opsætningsopgaverne er valgfri, f.eks. kan du kun definere Intercompany-bogføring og konsolidering, hvis du arbejder med flere regnskaber. Nogle opsætningsopgaver, f.eks. angivelse af den periode, hvor bogføring er tilladt, skal gentages periodisk.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Angive grundlæggende oplysninger, f.eks. firmaets adresse og andre kontaktoplysninger, SE/CVR-nr. og bankoplysninger.

Sådan angives virksomhedsoplysninger

Angive bogføringsperioder, så brugere ikke kan bogføre uden for den aktuelle periode.

Sådan angives bogføringsperioder

Oprette en ny kontoplan eller føje nye konti til en eksisterende kontoplan.

Konfigurere kontoplanen

Bruge bogføringsgrupper til at angive de finanskonti, som forskellige typer transaktioner posterer til.

Oprette bogføringsgrupper

Bruge kildekoder, der automatisk tildeles transaktioner, og årsagskoder, som du kan tildele manuelt, så du kan spore transaktioner tilbage til deres oprindelse.

Oprette sporingskoder

Oprette finanskladder, inklusive oprettelse af flere kladdenavne og standardsaldokonti og tildele årsagskoder.

Opsætning af kladder

Oprette dimensioner, dimensionsværdier, genvejsdimensioner, globale dimensioner, standarddimensioner og dimensionskombinationer.

Sæt dimensioner til at markere transaktioner op

Åbne regnskabsåret og definere årets regnskabsperioder.

Sådan åbnes et nyt regnskabsår

Holde styr på alle dine bankkonti i alle valutaer.

Sådan oprettes bankkonti

Angive transaktioner i mere end én valuta eller oprette regnskabsopgørelser i en ekstra valuta.

Definere valutaer

Tillade poster i forskellige valutaer, der kan udlignes til hinanden.

Konfigurer valutaudligningsregler

Oprette betalingsforfaldsdatoer og kontantrabatter, betalingsformer, rykkere, rentenotaer og betalingstolerance.

Opsætning af tilgodehavender og skyldige beløb

Arbejde med lagerperioder, prisberegningsmetoder og afrundingsmetoder.

Opsætning af lagerværdi og lageromkostningsadministration

Fakturere og opkræve depositum af debitorer eller sende depositum til kreditorer.

Oprette forudbetalinger

Rapportere omfanget af handlen med andre lande/områder inden for EU og aflevere rapporten til myndighederne.

Oprette Intrastat

Beregne moms afhængigt af debitoren eller kreditorens lokation og varetype.

Angiv indstillinger for moms

Overføre transaktioner elektronisk fra én partnervirksomhed til en anden.

Konfigurere mellemregning

Konsolidere finansposterne fra to eller flere separate regnskaber til et konsolideret regnskab.

Konfigurer konsolideringer

Oprette et budgetnavn og angive budgettallene.

Sådan oprettes nye budgetter

Se også