Hvis du vil konvertere materialer til fremstillede færdigvarer, skal produktionsressourcer som f.eks. maskinoperatører og maskiner konfigureres i systemet.

Operatører og maskiner repræsenteres i systemet af produktionsressourcer, der er organiseret i arbejdscentre. Når disse ressourcer er etableret, kan der indlæses operationer i henhold til varens definerede materiale- og processtruktur, og i henhold til produktionsressourcen eller arbejdscentrets kapacitet. Du kan også angive produktionskapaciteten for hver ressource. Kapaciteten defineres af den tilgængelige arbejdstid i produktionsressourcerne og arbejdscentrene, som styres af kalendere for hvert niveau. En arbejdscenterkalender angiver arbejdsdage eller -timer, skiftehold, fridage og fravær, som bestemmer arbejdscentrets disponible bruttokapacitet, som typisk måles i minutter. Alt dette bestemmes af de effektivitets- og kapacitetsværdier, der er defineret.

Hvis du vil vide, hvordan de etablerede produktionsressourcer bruges i driftsplanlægning og -afvikling, skal du se Planlægge ressourcedisponering og Køre produktion.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Konfigurere produktionsfunktioner som f.eks. angivelse af produktionsarbejdstimer og valg af planlægningsprincipper.

Produktionsopsætning

Angive, hvilken enhed, der skal bruges til at registrere kapacitet, f.eks. minutter eller timer.

Kapacitetsenhed

Definere en standardarbejdsuge, dvs. start- og sluttidspunkter for hver enkelt arbejdsdag og relaterede arbejdsskift.

Sådan gør du: Oprette arbejdscenterkalendere

Organisere faste værdier og behov for én produktionsressource, der skal styre outputtet for den produktion, der udføres i denne produktionsressource.

Sådan opsættes produktionsressourcer

Organisere faste værdier og behov for flere produktionsressourcer, der skal styre outputtet for den produktion, der udføres i dette arbejdscenter.

Sådan opsættes arbejdscentre

Angive de arbejdsdage eller timer, skift, fridage og fravær, der bestemmer den tilgængelige bruttokapacitet for produktionsressourcen eller arbejdscenteret (målt i tid) i henhold til den effektivitet og de kapacitetsværdier, der er defineret.

Sådan gør du: Oprette arbejdscenterkalendere

Planlægge, hvordan produktionsressourcer bidrager til kapaciteten for arbejdscentre, ved hjælp af fælles kalendere.

Eksempel - Du kan knytte forskellige produktionsressourcer til hvert arbejdscenter

Gruppere flere arbejdscentre i en afdeling, f.eks. produktionsafdelingen.

Sådan oprettes arbejdscentergrupper

Definere familier af produktionselementer med lignende produktionsprocesser.

Familie

Angiv, om forventede afgangsantal skal forudindstilles ved rapportering af afgang.

Forudindstillet afgangsantal

Forbered arbejdscentre og ruter til at repræsentere underleverandørens produktionsoperationer.

Om underleverance

Se også