Før du kan administrere salgsprocesser, skal du konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens salgspolitikker.

Først skal du definere den generelle opsætning, f.eks. hvilke salgsdokumenter der kræves, og hvordan dokumenternes værdier bogføres. Denne generelle opsætning udføres typisk én gang ved den første implementering. De første opsætningsværdier kan oprettes automatisk med konfigurationsspørgeskemaet, hvor det er en komponent i værktøjet Rapid Implementation Methodology (RIM).

Du skal også periodisk eller dagligt identificere og registrere debitoroplysninger. Hver enkelt debitor repræsenteres som et debitorkort, der indeholde masterdata, der definerer de regler og værdier, der gælder for debitoren.

En særskilt sæt opgaver, vedrører oprettelse af debitormasterdata, er registrering af debitorens rabat- og prisaftaler i vinduer, der er knyttet til debitorkortene.

Du kan finde flere oplysninger om finansrelateret salgskonfiguration, som f.eks. håndtering af betalinger og rykkere, under Konfigurere likviditet

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Konfigurere generelle regler for behandling af salg, hvordan værdier bogføres, og hvilke dokumentnummerserier der skal bruges.

Opsætte generelle regler og værdier

Angive oplysninger om nye debitorer for at definere, hvordan salgsprocesserne skal håndteres for hver enkelt kreditor.

Oprette nye kundekonti

Angive forskellige rabatter og alternative priser, som kunderne ydes, afhængigt af varen, antal og/eller dato.

Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler

Se også