Service i Microsoft Dynamics NAV indeholder funktioner, som kan hjælpe dig med at konfigurere og oprette virksomhedens servicestyringssystem. Du kan bruge disse værktøjer til at angive standardindstillinger, nummerserie og de obligatoriske felter, som du ønsker, at servicerepræsentanten skal udfylde. De oplysninger, der er gemt i de underliggende tabeller, bestemmer, hvordan visse aspekter af servicestyringaktiviteter skal håndteres.

Du kan også oprette koder for standardservice, symptom- og fejlkoder, og konfigurere serviceartikeltyper efter de behov, som virksomhedens debitorservice kræver.

Når du definerer en service, kan du knytte den til de færdigheder, der kræves for at udføre den pågældende service. Hvis du vil hjælpe servicerepræsentanterne med at være effektive, kan du også konfigurere retningslinjer for fejlfinding i realtid og tildele typiske startgebyrer og transportgebyrer eller andre gebyrer.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Vide mere om vigtige funktioner i vinduet Serviceopsætning.

Serviceopsætning

Standardisere koderne for de servicelinjer, der ligger til grund for alle serviceartikler.

Servicekodning

Standardisere koder for fejlrapportering og løsningsstatus.

Fejlrapportering

Definere og knytte de kvalifikationer, som en service kræver, til personer og andre ressourcer.

Sådan gør du: Definere kvalifikationskoder

Oprette retningslinjer til understøttelse af vinduet Fejlfinding.

Sådan gør du: Definere retningslinjer for fejlfinding

Knytte bestemte omkostninger til serviceartikler, f.eks. rejseomkostninger og supportomkostninger.

Sådan gør du: Definere serviceomkostninger

Se også