En virksomheds distributionsstrategi afspejles i konfigurationen af virksomhedens lagerprocesser. Dette omfatter bl.a. angivelse af, hvordan forskellige varer håndteres på forskellige lagerlokationer, f.eks. graden af placeringsstyring, og hvilket omfang af arbejdsgange der kræves mellem lageraktiviteterne.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Have et overblik over de forskellige lagerelementers egenskaber, f.eks. placeringer, lokationer og aktiviteter, så du kan beslutte, hvordan logistiksystemet skal konfigureres.

Om logistik

Vide, hvordan du kan konfigurere en effektiv distributionsmodel med en kombination af forskellige lokationsopsætninger og ansvarscentre, der er knyttet til forretningspartnere eller medarbejdere.

Om brug af lokationer og ansvarscentre

Definere generelle regler og værdier for lager, f.eks. krav til forsyningsplanlægning og nummerserier til lagerkladder og grundlæggende dokumenter for lageraktiviteter.

Lageropsætning

Definere generelle regler og værdier for logistik, f.eks. de krævede lageraktiviteter og de nummerserier, der skal bruges til hvert enkelt aktivitetsdokument.

Logistikopsætning

Definere brugere som lagermedarbejdere på bestemte lokationer.

Sådan defineres lagermedarbejdere

Konfigurere en lagerlokation med de regler og lageraktiviteter, der gælder ved håndtering af varer på den pågældende lokation.

Lokationskort

Angiv lager for opbevaring og planlægning for hver forekomst af en vare på en bestemt lagerlokation.

Sådan oprettes lagervarer

Angive yderligere indstillinger for en eksisterende lokation for at kunne implementere lageraktiviteter.

Fremgangsmåde: Konvertere eksisterende lokationer til lagerlokationer

Definere forskellige typer placeringer i hele lagerstedet for at styre, hvor varerne placeres, i henhold til deres type, rang eller håndteringsniveau.

Fremgangsmåde: Oprette lokationer til brug af placeringer

Konfigurere otte forskellige placeringstyper, f.eks. plukplacering, for at definere de aktiviteter i forløbet, der vedrører hver enkelt placeringstype.

Sådan oprettes placeringstyper

Oprette skabeloner for placeringstyper, der skal bruges, når der oprettes placeringsindhold med en placeringsoprettelseskladde.

Placeringsskabeloner

Bruge en kladde til at oprette flere placeringer med oplysninger, f.eks. navn, nummerserie og kategori, i henhold til placeringsskabelonen.

Sådan oprettes individuelle placeringer i placeringsoprettelseskladden

Definere, hvilke varer du vil opbevare på en bestem placering, og angive regler, der anviser, hvornår placeringen skal opfyldes med en bestemt vare.

Sådan oprettes placeringsindhold

Konfigurere en vare til altid at blive placeret på en bestemt placering.

Fremgangsmåde: Tildele standardplaceringer til varer

Konfigurere et lagersted til automatisk først at foreslå varer, der udløber først.

Plukke efter FEFO

Oprette skabeloner til styring af, hvornår og hvordan varer lægges på lager ved styret læg-på-lager.

Sådan oprettes læg-på-lager-skabeloner

Konfigurere lokationer for den mest avancerede anvendelse af Logistik, hvor alle aktiviteter skal følge en nøjagtig arbejdsgang.

Sådan konfigureres lagre til styret læg-på-lager og pluk

Konfigurere varer til at blive håndteret via styret læg-på-lager og pluk.

Sådan konfigureres varer til styret læg-på-lager og pluk

Angive oplysninger om de forskellige transportleverandører, virksomheden bruger, herunder et link til deres pakkesporingsservice.

Sådan oprettes speditører

Konfigurere faste lokationspar, overflyt-fra-lokation og overflyt-til-lokation, som varer kan overflyttes mellem via transittjenester, transportenheder.

Sådan oprettes overflytningsruter

Konfigurere lagerstedet til at understøtte en proces, hvor varer leveres direkte fra modtagelsesområdet uden at komme på lager.

"Konfigurere lagerstedet til direkte afsendelse" i Afsende varer direkte

Definere, hvornår og hvordan varer på lagerlokationer optælles til brug for vedligeholdelse eller økonomisk rapportering.

Fremgangsmåde: Oprette optællingsperioder for lageropgørelse

Vide mere om mulighederne for integrering af stregkodelæsere i installationen af Logistik.

Brug ADCS (Automated Data Capture Systems)

Få idéer til, hvordan du kan reorganisere lokationer, placeringer eller zoner for at opnå mere effektive lageraktiviteter.

Fremgangsmåde: Omstrukturere lagersteder

Se også