Du kan konsolidere finansposterne fra to eller flere separate regnskaber (datterselskaber) til et konsolideret regnskab. Hvert enkelt regnskab, der er involveret i en konsolidering, kaldes en koncernvirksomhed. Det kombinerede regnskab kaldes det konsoliderede regnskab.

Du kan indlæse data til det konsoliderede regnskab fra andre regnskaber i samme database, fra andre Microsoft Dynamics NAV-databaser eller fra filer.

Hvis en koncernvirksomheds resultatopgørelse er i en anden valuta end de øvrige i det konsoliderede regnskab, skal du oprette valutakurser for konsolideringen. Der er tre forskellige valutakurser til konsolidering: Gennemsnitskurs (manuel), Ultimokurs og Sidste ultimokurs. For hver finanskonto, der konsolideres fra koncernvirksomheden, afgør indholdet af feltet Konsol. oversættelsesmetode hvilken valutakurs der bruges.

På hvert koncernvirksomhedskort angiver du i feltet Valutakurser, om konsolideringen skal bruge kurser fra koncernvirksomhedens regnskab eller det konsoliderede regnskab. Hvis du bruger valutakurser fra det konsoliderede regnskab, kan du ændre kurserne for en koncernvirksomhed.

Inden du indlæser data til det konsoliderede regnskab, kan du teste, at opsætningen af regnskaberne er kompatible. Derefter kan du indlæse dataene.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Vide, hvad du kan udføre med konsolideringsfunktionerne i Microsoft Dynamics NAV.

Om konsolideringer

Have et overblik over, hvordan en konsolidering gennemføres, fra opsætning til afslutning af konsolideringsprocessen.

Sådan foretages konsolideringer

Opdatere valutakurser for en koncernvirksomhed, der har resultatopgørelser i udenlandsk valuta.

Sådan angives kurser for konsolideringer

Udlæse data fra et regnskab i en anden Microsoft Dynamics NAV-database.

Sådan eksporteres oplysninger om koncernvirksomheder

Kontrollere, om der er forskelle mellem opsætningen af det konsoliderede regnskab og opsætningen af koncernvirksomhederne i en anden Microsoft Dynamics NAV-database.

Sådan kontrolleres databaser før konsolidering

Kontrollere, om der er forskelle mellem opsætningen af det konsoliderede regnskab og opsætningen af koncernvirksomhederne i en fil.

Sådan kontrolleres filer før konsolidering

Indlæse konsolideringsdata fra koncernvirksomheder i samme database.

Sådan konsolideres fra databaser

Indlæse konsolideringsdata fra en fil.

Sådan konsolideres fra filer

Se også