I Relationsstyring kan du søge efter kontaktdubletter. Dubletsøgningen gælder kun virksomheder og ikke kontaktpersoner.

Dubletsøgningen kan udføres på to måde.

Søgestrenge

Når Microsoft Dynamics NAV søger efter dubletter, anvendes der søgestrenge. Du kan definere søgestrengene i vinduet Opsætn. af dubletsøgestreng ved at kombinere de første og sidste tegn fra et af de følgende felter i tabellen Kontakt:

  • Navn
  • Navn 2
  • Adresse
  • Adresse 2
  • Postnr.
  • By
  • Telefon
  • SE/CVR-nr.

Hver gang du genererer dubletsøgning eller opretter en kontaktvirksomhed, sammenligner Microsoft Dynamics NAV den nye kontakts søgestreng med søgestrenge for andre kontakter. Hvis procentdelen af identiske strenge er lig med eller større end den hitprocent for søgning, du har angivet i vinduet Marketingopsætning, så anser Microsoft Dynamics NAV kontakten for at være en dublet.

Eksempel

I følgende tabel vises eksempler på de søgestrenge, som kan være angivet i vinduet Opsætn. af dubletsøgestreng.

FeltDel af feltLængde

Navn

Først

5

Navn

Sidste

5

Adresse

Først

5

Adresse

Sidste

5

By

Først

5

By

Sidste

5

Postnr.

Først

5

Postnr.

Sidste

5

SE/CVR-nr.

Først

5

SE/CVR-nr.

Sidste

5

Følgende tabel viser oplysninger for en eksempelkontaktperson.

Felt Værdi

Navn

United Furnishing Ltd.

Adresse

45 Lindon Road

By

London

Postnr.

SW39GY

SE/CVR-nr.

123456789

Følgende tabel viser resultatet af en søgning baseret på strenge fra eksempelkontaktpersonen i den forrige tabel.

Felt Del af felt Længde: Resultatet af streng

Navn

Først

5

UNITE

Navn

Sidste

5

NGLTD

Adresse

Først

5

45LIN

Adresse

Sidste

5

NROAD

By

Først

5

LONDO

By

Sidste

5

ONDON

Postnr.

Først

5

SW39G

Postnr.

Sidste

5

W39GY

SE/CVR-nr.

Først

5

12345

SE/CVR-nr.

Sidste

5

45678

Hvis den hitprocent, du har defineret til søgning i vinduet Marketingopsætning er 60 %, hvis seks eller flere af disse ti strenge er identiske med en anden kontakts søgestrenge, så anses de to kontakter for at være dubletter.

Du kan se en liste over dubletter i vinduet Kontaktdubletter. Du kan angive, at to kontakter er separate kontakter. Hvis de to kontakter i realiteten er dubletter, skal du fjerne den ene ved manuelt at slette dublettens kontaktkort.

Se også