Matrixen Kontraktgevinst/-tab (debitorer) viser en oversigt, du kan blade i, over kontraktgevinst/-tabsposter baseret på debitorer.

Du kan udfylde vinduet Kontraktgevinst/-tab (debitorer) for at angive, hvad der skal vises i matrixen.

Du kan angive, hvilke debitorer der skal vises i vinduet, ved at definere filtre i felterne Debitornr.filter og Leveringsfilter. Hvis du ikke angiver nogen filtre, vil vinduet omfatte oplysninger om alle debitorer.

I feltet Periodestart kan du angive startdatoen for den periode, du vil have vist.

Du kan bruge feltet Vis efter til at vælge tidsintervallet.

Brug feltet Vis efter til at bestemme, hvilken beløbstype der skal vises i periodekolonnerne: Bevægelse (viser bevægelsen for hver periode) eller Saldo til dato (viser værdien pr. sidste dag i hver periode).

Du skal vælge Vis matrix for at få vist matrixen. De første tre kolonner indeholder tidsintervallerne og det samlede gevinst/tabsbeløb for hvert interval, og de resterende kolonner indeholder det samlede gevinst/tabsbeløb for hver debitor i samme tidsintervaller.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene løbende i henhold til det tidsinterval, du har valgt.

Vigtigt
Hvis du har sat tidsintervallet til Dag, og du har brug for at rulle langt frem eller tilbage i en periode, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til det oprindelige interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Se også