Matrixen Kontraktgevinst/-tab (kontr.) viser en oversigt, du kan bladre i, over kontraktgevinst/-tabsposter baseret på servicekontrakter.

Du kan udfylde vinduet Kontraktgevinst/-tab (kontr.) for at angive, hvad der skal vises i matrixen.

Du kan angive de servicekontrakter, der skal tages med i vinduet, ved at definere filtre i feltet Kontraktnr.filter øverst i vinduet. Hvis du ikke angiver nogen filtre, vil vinduet indeholde oplysninger om alle kontrakter.

I feltet Periodestart kan du angive startdatoen for den periode, du vil have vist.

Du kan bruge feltet Vis efter til at vælge tidsintervallet.

Brug feltet Vis efter til at bestemme, hvilken beløbstype der skal vises i periodekolonnerne: Bevægelse (viser bevægelsen for hver periode) eller Saldo til dato (viser værdien pr. sidste dag i hver periode).

Du skal vælge Vis matrix for at få vist matrixen. De første tre kolonner indeholder tidsintervallerne og det samlede gevinst/tabsbeløb for hvert interval, og de resterende kolonner indeholder det samlede gevinst/tabsbeløb for hver servicekontrakt i samme tidsintervaller.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene løbende i henhold til det tidsinterval, du har valgt.

Vigtigt
Hvis du har sat tidsintervallet til Dag, og du har brug for at rulle langt frem eller tilbage i en periode, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til det oprindelige interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Se også