I vinduet Kontraktstatistik kan du se de opdaterede oplysninger om balancebeløb, forudbetalt beløb, omkostninger, rabat og avance i forbindelse med den servicekontrakt, du har fået adgang til.

Generelt

I oversigtspanelet Generelt kan du se beløbene for følgende kontraktrelaterede poster:

  • Ressourcer
  • Varer
  • Serviceomkostninger
  • Servicekontrakter
  • Den samlede sum

For hver type post kan du se det fakturerede beløb, rabatbeløbet, omkostningerne, forudbetalt beløb, avancebeløb og -procent (faktureret beløb minus omkostninger).

Se også