I vinduet Kontrakt - Trendscape får du et økonomisk overblik over den servicekontrakt, der bruger data fra serviceposterne. Denne oversigt oprettes for en bestemt periode, som angives i feltet Periode.

Du kan bruge udviklingen i vinduet Servicekontrakter ved at vælge en servicekontrakt. Under fanen Naviger i gruppen Kontrakter skal du pege på Statistik og derefter vælge Udvikling.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes beløbene (i RV) i henhold til de tidsintervaller, der er angivet i vinduet Kontrakt - Trendscape.

Du kan angive den servicekontrakt, der skal tages med i udviklingen, ved at definere et filter i feltet Kontraktnr. i oversigtspanelet Generelt.

Felterne Periodestart og Periodenavn indeholder en række datoer, der er bestemt af valgte tidsinterval. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

I følgende tabel beskrives de andre felter på oversigtspanelet Linjer.

Felt Beskrivelse

Forudbetalt indtægt

Den samlede indtægt (i RV), som er blevet bogført på den forudbetalte konto for servicekontrakten i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Bogført indtægt

Den samlede indtægt (i RV), som er blevet bogført i regnskabet for servicekontrakten i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Bogført kostbeløb

Servicekontraktens kostbeløb baseret på serviceforbruget i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Rabatbeløb

Det rabatbeløb (i RV), der anvendes på servicekontrakten i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Avance

Avancen (bogført indtægt minus bogført kostbeløb i RV) for servicekontrakten i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Avancepct.

Avanceprocenten for servicekontrakten i de perioder, der er angivet i feltet Periodestart.

Alle beløb beregnes fra bogførte serviceposter, dvs. poster der oprettes, når du bogfører serviceordrer eller servicefakturaer, der har relation til servicekontrakterne.

Bemærk
Hvis du har sat tidsintervallet til Dag, og du har brug for at rulle langt frem eller tilbage i en periode, kan du gøre det hurtigere ved at angive et længere tidsinterval, f.eks. Kvartal. Når du har fundet frem til den ønskede periode, kan du skifte tilbage til det oprindelige interval for at få vist mere detaljerede oplysninger.