Se følgende oplysninger om meddelelser og varemærker.

Meddelelser

Det er brugerens ansvar at følge alle gældende copyrightlove. Microsoft givet dig ret til at gengive denne dokumentation helt eller delvist, specifikt og udelukkende, til dine interne referenceformål i forbindelse med en gyldig godkendt kopi af den tilsvarende software.

Microsoft kan måske have patenter, patentanmeldelser, trademarks, copyrights eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emner i dette dokument. Undtagen som udtrykkeligt foreskrevet i enhver skriftlig licensaftale fra Microsoft, ihændehavelse af dette dokument giver dig ikke licens til disse patenter, trademarks, produktindpakning, copyrights, eller andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet er angivet er virksomhederne, organisationerne, produkterne, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, som er skildret i eksemplerne, fiktive. Forbindelse til en rigtig virksomhed, organisation, produkt, domænenavn, emailadresse, logo, person, sted eller begivenhed er ikke tilsigtet og bør ikke udledes.

© 2013 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics NAV, Windows, Windows Server og andre produkter, der findes på varemærkesiden på Microsofts websted, er varemærker, der tilhører Microsofts virksomheder. Alle andre trademarks ejes af deres respektive ejere.