Hvis du har bogført et dokument, f.eks. en købsordre, og finder ud af, at nogle af oplysningerne på linjerne er forkerte, kan du rette dokumentet.

I følgende eksempel bruges en bogført købsordre.

Du kan rette fejl i en bogført købsordre på tre måder:

Følgende er en kort beskrivelse af de tre metoder. Ingen af de tre metoder medfører fejlberegning af den gennemsnitlige kostpris.

Oprette en identisk kreditnota og en ny købsordre

Hvis du opretter en kreditnota, der indeholder de samme oplysninger, som den forkert udfyldte købsordre, tilbageføres ordren. Du kan enten udfylde kreditnotaen manuelt eller udfylde linjerne automatisk ved at benytte en af to fremgangsmåder.

  • Du kan bruge kørslen Kopier linjer og kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Du kan kopiere hele dokumentet med denne funktion. Det kan være et bogført dokument eller et dokument, der endnu ikke er bogført. Denne funktion tilbagefører kun beløb nøjagtigt, når der er valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Købsopsætning.
  • Du kan bruge funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres, hvis du vil kopiere en eller flere bogførte bilagslinjer fra et eller flere bogførte dokumenter til den nye kreditnota. Denne funktion tilbagefører altid beløb nøjagtigt fra den bogførte bilagslinje, uanset om der er valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Købsopsætning.

Når du bruger en af disse metoder (og når du har valgt obligatorisk beløbstilbageførsel i Købsopsætning, hvis du bruger Kopier linjer), oprettes der en forbindelse til de oprindelige vareposter i feltet Udlign varepostløbenr., som sikrer, at beløbene kopieres fra det oprindelige bogførte bilag. Hvis linjen har varesporing, kan beløb ikke tilbageføres, fordi der ikke kan reserveres fra købskreditnotaen. Du kan oprette en købsreturvareordre i stedet og på den måde opnå, at beløb på en varesporet linje tilbageføres.

Du skal udfylde feltet Udl.varepostløbenr. Dette er kun muligt, hvis den forkerte varepost stadig er åben. Da du bogfører kreditnotaen, modposteres det ukorrekte dokument og indtaste det i systemet igen ved at oprette en ny købsordre og udfylde det korrekt.

Tilbageførslen af det ukorrekte dokument medfører, at antallet og værdierne af varerne i købsordren "slettes".

Hvis du også vil rette kreditorkontiene, skal du udfylde felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr. på hovedet til købskreditnotaen. Marker feltet Regulering, hvis et sådan felt findes på hovedet.

Regulere værdien af de bogførte varer

Ved hjælp af værdireguleringskladden kan du rette lagerværdien af varerne i den bogførte ordre, men du kan ikke opdatere kreditorkontiene eller den leverede beholdning.

Udfyld felterne Varenr. og Udl.varepostløbenr. i værdireguleringskladden. Indtast den korrekte værdi i feltet Kostpris (reguleret) eller feltet Lagerværdi (reguleret).

Metoden gør det kun muligt at rette lagerværdien.

Oprette en kreditnota og bogføre den med et varegebyr

Du kan rette den bogførte købsordre ved at oprette en kreditnota med samme hoved som det originale dokument, men uden de forkerte linjer. I stedet for disse kan du oprette en varegebyrlinje, dvs. en linje, hvis type er Gebyr (vare).

Du skal på forhånd have defineret et varegebyrnummer, der identificerer disse reguleringer.

Derefter kan du bruge vinduet Varegebyrtildeling (køb) til at oprette en tilknytning til den bogførte købsleverance, der indeholder fejlen. Når du bogfører kreditnotaen, opdateres lagerværdien og kreditorposterne.

Se også