Mindst én gang hvert regnskabsår skal der foretages lageropgørelse, dvs. alle varer i lagerbeholdningen optælles for at se, om det antal, der er registreret i databasen, svarer til det faktiske fysiske antal på lagerstederne. Når det faktiske fysiske antal kendes, skal det bogføres til Finans som en del af lagervurderingen ved periodeafslutning.

Hivs der er brug for en regulering af de registrerede lagerantal i forbindelse med optælling eller af andre årsager, kan du bruge en varekladde til at ændre lageropgørelsesposterne direkte, uden at bogføre forretningstransaktioner.

Hvis det er nødvendigt at ændre attributter for varekladdeposter udover antallene, kan du bruge vareomposteringskladden. Blandt det attributter, der kan omposteres, er typisk serie-/lotnumre, udløbsdatoer og variantkoder.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Vide, hvordan lagerreguleringsplaceringen kan bruges som et værktøj til synkronisering mellem lagerposter (som er foretaget i lageraktiviteter) og vareposter.

Lagerreguleringsplacering

Synkronisere lagerposter, der er oprettet via lageraktiviteter, med de relaterede vareposter periodisk, særligt inden der udføres fysisk lageroptælling.

Beregn regulering (logistik)

Foretage fysisk optælling af varer, der kun repræsenteres af lagerposter, på lokationer, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk.

Sådan foretages lagerplaceringsopgørelser

Forberede en lageroptællingsproces ved at samle alle de lagerbeholdningsantal, der er registreret i databasen, dvs. det forventede antal.

Sådan foretages en lagerplaceringsopgørelse

Optælle fysisk lagerbeholdning regelmæssigt

Fremgangsmåde: Udføre periodisk optælling

Oprette startvareposter, f.eks. i forbindelse med en ny installation.

Sådan registreres åbningsvareposter

Øge eller mindste lagerbeholdningsantal direkte uden at bogføre forretningsdokumenter.

Varekladde

Gemme og genbruge varekladdelinjer ved gentagne bogføringsopgaver, f.eks. materialeforbrug, i installationer ude produktionsfunktioner.

Gemme som standardkladde og Hente standardkladder

Registrere fundne differencer i antal på placeringer, når de findes, for at holde styr på, hvor mange varer, der er på lagerstedet - indtil der udføres synkronisering med vareposterne via reguleringsplaceringen.

Fremgangsmåde: Registrere regulering af vareantal i lagervarekladder

Ændre antallet (for lagerposter) på placeringer, mens der tages højde for behov for synkronisering med lageropgørelsesantal.

Fremgangsmåde: Bogføre regulering af vareantal for placeringer

Tildele en anden placering til en vare end den standardplacering, der blev defineret af det første sted, varen blev lagt på lager.

Fremgangsmåde: Ændre standardplaceringer for varer

Opdatere detaljerne for en post for placeringsindhold.

Sådan ændres placeringsindhold

Ændre vareattributter som f.eks. serie-/lotnumre og variantkoder.

Vareomposteringskladde

Ændre serie-/lotnumre i vareposter og lagerposter.

Sådan gør du: Omklassificere lotnumre og serienumre

Bruge en omposteringskladde for et dedikeret lagersted til at ændre lagerpostattributter, f.eks. placeringskoder og serie-/lotnumre.

"Omstrukturere lagerstedet ved brug af styret læg-på-lager og pluk" i Omstrukturere lagerstedet

Se også