I følgende tabel beskrives en serie af opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Oprette tilpassede rapporter baseret på bogførte transaktionsposter.

Analyserapporter

Analysere salgsdynamikken ifølge de nøgleindikatorer for salgsperformance, som du har valgt.

Sådan oprettes nye salgsanalyserapporter

Analysere dynamikken ved købsvolumen og dine leverandørers performance og købspriser.

Sådan opretter du nye købsanalyserapporter

Analysere lagerdynamikken ifølge nøgleindikatorerne for performance og analysere lageromkostningerne.

Sådan oprettes nye lageranalyserapporter

Definere de kolonner, som du vil inkludere i analyserapporten ved at definere analysekolonneskabeloner.

Sådan opsættes analysekolonneskabeloner

Definere de linjer, som du vil medtage i analyserapporten ved at oprette analyselinjeskabeloner.

Sådan oprettes analyselinjeskabeloner

Angive værditypen, f.eks. kostprisbeløb, antal og salgsbeløb for vareposten eller værdiposten, som kopieres til vinduet Analyserapport og udskrives i rapporter.

Sådan oprettes analysetyper