Du kan vurdere et emne, så du kan identificere de ideelle emner, som din salgskampagne skal fokusere på. Du kan vurdere dine emner og gruppere dem i kategorier ved at definere et spørgeskema. Eksisterende spørgsmål og svar kan kombineres med nye spørgsmål og svar, som danner grundlag for din bedømmelse. Hvert svar i vurderingen får en pointværdi og afhængigt af det interval, du har defineret for kategorierne (Fra værdi og Til værdi), grupperer vurderingssystemet dine kontaktpersoner i de kategorier, du har defineret. F.eks. ABC-kunder, leverandører med høj/lav loyalitet eller platin//guld/sølv-kunder.

Du definerer profilspørgeskemaer for at medtage de oplysninger, du vil angive i kontaktpersonernes profiler. Du kan i det enkelte spørgeskema definere forskellige spørgsmål, du vil stille dine kontaktpersoner. Du kan også beslutte, at disse spørgsmål skal bevares automatisk baseret på dataene for kontaktpersonen, kunden eller leverandøren.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge vurderinger til at planlægge og prioritere kontakter med salgsemner.

Sådan oprettes kontaktvurderinger

Definere forskellige spørgeskemaer baseret på profiler for forskellige salgsemner.

Sådan defineres profilspørgeskemaer

Definere programmer til at klassificere kontakter.

Den automatiske klassificering af kontaktpersoner