Budgettering i omkostningsregnskab minder om budgettering i regnskabet. Et omkostningsbudget oprettes baseret på omkostningstyper, ligesom et budget for regnskabet oprettes baseret på finanskonti.

Et omkostningsbudget oprettes for en bestemt periode, f.eks. et regnskabsår. Du kan oprette lige så mange omkostningsbudgetter, der er behov for. Du kan oprette et nyt omkostningsbudget manuelt eller ved at importere et omkostningsbudget eller ved at kopiere et eksisterende omkostningsbudget som basis for budgettet.

I følgende tabel beskrives en serie af opgaver til håndtering af omkostningsbudgetter med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vil Se

Overfør budgetter fra regnskabet.

Kopier finansbudget til omk.regnskab

Kopiér omkostningsbudgetter.

Kopier omkostningsbudget

Fordel budgetter.

Omkostningsfordeling

Se omkostningsbudgetregistre og omkostningsbudgetposter.

Omkostningsbudgetregistre

Udskriv omkostningsbudgetsammenligninger med forskellige rapporter.

Omk.regnskabssaldo/budget

Omk.regnskabskontoudtog/budget

Omkostningsbudget efter omkostningssted

Omkostningsbudget efter omkostningsemne

Se også