Alle oplysninger, regler og værdier, der vedrører en debitor, lagres i en debitorkontopost og vises i et debitorkort.

Du skal først oprette et nyt kort og angive basisoplysninger, som f.eks. debitorens firmanavn, kontakter og adresser. Derefter skal du oprette yderligere oplysninger for debitoren ved at knytte forskellige koder og værdier til kortet, f.eks. standarddimensioner, valutakoder og bankkontonumre.

Når alle de krævede masterdata er oprettet, kan du konfigurere yderligere debitoroplysninger, f.eks. alternative leveringsadresser og særlige kort til kontantkunder.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Oprette en stamdatapost, der indeholder alle de regler og værdier, der styrer, hvordan virksomheden handler med debitoren.

Sådan oprettes debitorer

Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til, ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV.

Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer

Oprette et kort for en anonym kontant kunde til brug ved et salg, hvor der ikke er noget at registrere på en debitorkonto.

Sådan angives kontantkunder

Oprette et nyt debitorkort baseret på en virksomhedsspecifik dataskabelon.

Sådan oprettes kort med dataskabeloner

Knyttet en eller flere standarddimensioner til det debitorkort, der vil blive medtaget i relaterede dokumentlinjer og senere fungere som kildeoplysninger ved forretningsanalyser.

Standarddimension

Registrere debitorens bankoplysninger for at gøre det muligt at overføre refusioner i forbindelse med salgsreturvarer.

Debitorbankkonto

Angive oplysninger om alternative adresser, som debitoren muligvis vil have varer leveret til.

Leveringsadresse

Knytte bogføringsgruppekoder til en debitor for at sikre, at transaktioner bogføres til de korrekte konti i Finans.

Virksomhedsbogføringsgruppe

Anvende standardsalgskoder på debitorer for at gøre det muligt hurtigt at oprette gentagne salgsdokumentlinjer på basis af standardsalgskoder.

Sådan tildeles debitorer standardsalgskoder

Definere, hvilken valuta der skal bruges ved samhandel med debitoren.

Valutakode

Angive lande-/områdekoder for debitorer til brug i forbindelse med Intrastatrapportering.

Lande-/områdekode

Angive sprogkoder for debitorer til administration af, hvilket sprog der skal bruges i forretningsdokumenter, der sendes til debitoren.

Sprogkode

Se også