For hver af de virksomheder, som du opretter, skal du knytte entydige id-koder til ting som finanskonti, debitor- og kreditorkonti, fakturaer og dokumenter. Nummereringen er ikke kun vigtig til identifikation. Et veludviklet nummereringssystem gør det også nemmere at administrere og foretage analyse i virksomheden og kan reducere antallet af dataindtastningsfejl.

Du kan oprette et komplet nummereringssystem med et ubegrænset antal nummerserier. Du kan bruge nummerserier til alle typer dokumenter og kladder samt til stamdata, som f.eks. debitorer, varer og sager.

Du kan kombinere brugen af nummerserier med manuel nummerering.

Du kan oprette et nummereringssystem ved at oprette en eller flere koder for hver type stamdata eller dokument. Du kan f.eks. oprette en kode til nummerering af debitorer, en anden kode til nummerering af salgsfakturaer og en anden kode til nummerering af dokumenter i finanskladder.

Når du har oprettet en kode, skal du oprette mindst en nummerserielinje. Nummerserielinjen indeholder oplysninger som f.eks. det første og sidste nummer i serien og startdatoen. Du kan oprette mere end en nummerserielinje pr. nummerseriekode med en anden startdato for hver linje. Serierne bruges efter hinanden, hvor hver serie starter på den pågældende startdato.

Hvis du vil bruge mere end én nummerseriekode til en type stamdata - hvis du f.eks. vil bruge forskellige nummerserier til forskellige varekategorier - kan du bruge nummerserierelationer.

Udover de numre, som du tilknytter manuelt eller ved hjælp af nummereringssystemet, knyttes der automatisk fortløbende numre til alle transaktioner (poster). Disse numre vises i feltet Løbenr. i alle postvinduer. Du kan ikke ændre eller slette disse numre.

Følgende tabel beskriver en række opgaver med hyperlinks til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Oprette nummerseriekoder.

Nummerserie

Oprette flere nummerserielinjer pr. kode med en forskellig startdato for hver linje.

Nummerserielinje

Oprette nummerserierelationer mellem nummerseriekoder, der kan bruges til samme type dokument eller stamdata (som f.eks. vare- eller debitorkort).

Sådan oprettes relationer mellem nummerserier

Se også