XBRL, som står for eXtensible Business Reporting Language, er et XML-baseret sprog til kodning af finansielle data, der gør det muligt for firmaer at behandle og dele deres data effektivt og præcist. Talrige ERP-softwarevirksomheder og internationale revisionsfirmaer kan bruge XBRL-initiativerne til global finansiel rapportering. Det globale initiativ er at levere en standard for ensartet rapportering af finansielle oplysninger til banker, investorer og statslige myndigheder. Sådan virksomhedsrapportering kan omfatte:

• Regnskabsopgørelser

• Finansielle oplysninger

• Ikke-finansielle oplysninger

• Lovgivningsmæssige arkiveringer, f.eks. årsregnskaber og kvartalsmæssige regnskabsopgørelser

Med Microsoft Dynamics NAV kan virksomhederne implementere data i XBRL, og drage fordel af den fleksibilitet og automatisering, det indebærer, både ved indsamling og deling af data.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Lære, hvordan du deler data vha. XBRL.

eXtensible Business Reporting Language

Indlæse XBRL-taksonomi, som består af et eller flere skemaer og nogle linkbaser, i din regnskabsdatabase.

Sådan importeres XBRL-taksonomier

Levere alle de nødvendige oplysninger til skemalinjerne, herunder grundlæggende virksomhedsoplysninger, de egentlige årsregnskaber, bemærkningerne til årsregnskaberne og de supplerende skemaer, som opfylder de specielle krav til finansiel rapportering.

Sådan oprettes XBRL-linjer

Opdatere den aktuelle taksonomi, så den ajourføres med ændringer.

Sådan opdateres XBRL-taksonomier