Kontoskemaer bruges til at arrangere konti, der er angivet i kontoplanen, på en måde, der giver oplysninger om de pågældende konti. Du kan oprette forskellige layout for at definere de oplysninger, du vil uddrage af kontoplanen. En af de vigtigste funktioner ved kontoskemaer er at give plads til beregninger, der ikke kan foretages direkte i kontoplanen, f.eks. oprettelse af subtotaler for grupper af konti, som igen kan medtages i nye totaler og derefter kan bruges i andre totaler. Brugere kan f.eks. oprette kontoskemaer for at beregne avancer på dimensioner som afdelinger eller debitorgrupper. Desuden kan finansposter og finansbudgetposter filtreres, f.eks. efter bevægelse eller debitbeløb.

Du kan også sammenligne to eller flere kontoskemaer og kolonnelayout ved hjælp af formler. Med denne type sammenligning kan du:

• Oprette tilpassede finansrapporter.

• Oprette så mange skemaer, der er brug for, hvert med et entydigt navn.

• Oprette forskellige rapportlayout og udskrive rapporterne med de aktuelle tal.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Bruge kontoskemaer til at analysere tal i finanskonti eller til at sammenligne finansposter med finansbudgetposter.

Sådan oprettes nye kontoskemaer

Oprette rækkerne i et kontoskema manuelt.

Sådan oprettes kontoskemarækker manuelt

Oprette kolonner, så du kan få vist oplysninger.

Sådan oprettes kontoskemakolonner manuelt

Knytte et foruddefineret kolonneformat til et bestemt kontoskema som standardværdi.

Sådan tilknyttes foruddefinerede kolonneformater til kontoskemaer

Bruge et foruddefineret kolonnelayout.

Sådan ændres kolonneformater i kontoskemaer

Bruge et kontoskema til at oprette en opgørelse, hvor tallene i finansposter sammenlignes med tallene i finansbudgettet.

Sådan oprettes kontoskemaer med oversigter

Medtage en kolonne i et kontoskema til at beregne procenter af en total.

Sådan oprettes kontoskemakolonner, der beregner procentsatser