Når du har angivet alle parametre for Payment Services, er behandling af kreditkortbetalinger næste trin.

For at acceptere kreditkortbetalinger skal du tilmelde dig Betalingstjenester for Microsoft Dynamics ERP. Du kan finde flere oplysninger i Betalingstjenester for Microsoft Dynamics ERP.

Kreditkortsbetalingsproces

I følgende tabel beskrives opgaverne i den foretrukne rækkefølge i en typisk proces med kreditkortbetaling.

Hvis du vil Udfør følgende opgaver

Opret kreditkortbetalinger.

Angiv de nødvendige opsætningsdata for debitoren, som omfatter oprettelse af betalingsbetingelserne for debitor og opsætning af kode for kreditkortsbetalingsformen.

Opret en salgsordre eller faktura.

Opret en salgsordre eller faktura, og tilføj ordrelinjer. Hvis debitors standardbetalingsform ikke er kreditkort, kan du angive det på salgsordren.

Godkend beløbet for et kreditkort.

Godkend det samlede salgsordrebeløb for kreditkortet. Du kan konfigurere godkendelsen, så den sker automatisk. Ellers skal du godkende beløbet manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres Payment Services.

Tilladelsen er gyldig i et bestemt antal dage. Hvis betaling sker efter, at godkendelsen er udløbet, skal du godkende beløbet igen.

Hvis et beløb allerede er blevet godkendt, og du forsøger at godkende det igen, skal du annullere godkendelsen og godkende beløbet igen. Godkendelse af et beløb reserverer beløbet på debitorskonto, og du kan ikke bruge pengene for den pågældende debitor. Hvis du ændrer salgsordren, skal du annullere godkendelsen og godkende beløbet igen. Det tidligere godkendte beløb frigives derefter på debitorkonto og nye beløb godkendes. Vi anbefaler, at du godkender et fakturabeløb igen, hvis det ændres væsentligt.

Reserver betalingen, og afsend ordren.

Bogfør salgsordren, når forsendelsen er klar, og send den faktiske betaling til betalingstjenesten.

  • Hvis betalingstjenesten registrerer betalingen korrekt, oprettes betalingen og overføres, og du kan sende ordren.
  • Hvis betalingstjenesten ikke registrerer betalingen korrekt, bogføres betalingen ikke, og den overføres heller ikke. Du kan finde flere oplysninger i Sådan arbejdes i indbetalingskladden.

Refunder betaling ved returnering.

Hvis debitor ønsker at returnere varer, skal du tilbagebetale det betalte beløb. Du skal oprette en kreditnota med kreditkortsbetalingstype for salgsordren og tilbagebetale beløbet til debitorkontoen.

Se også