Når du bruger onlinekreditkortbetalinger, bør du være fortrolig med terminologien. I følgende tabel defineres de centrale termer.

Terminologi

Begreb Definition

Godkende

Du kan kontrollere, om en kreditkortkonto har de fornødne midler, og reservere dette beløb ud af den tilgængelige saldo. Et beløb godkendes før den faktiske betaling og er kun gyldig i et bestemt antal dage.

Hente

At forpligte sig til et bestemt betalingsbeløb og indlede pengeoverførsel fra den udstedende bank til virksomhedskontoen i den overtagende bank.

Betalingsformidler

Den ansvarlige for at trække penge fra debitors kreditkortkonto og overføre pengene til virksomhedens konto. For at acceptere onlinebetalinger skal du være registreret hos en eller flere betalingsformidlere. Du kan vælge en betalingsformidler på Dynamics Onlines tilmeldingswebside. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres en forbindelse til Payment Services.

Refusion

At overføre et beløb fra virksomhedens konto og tilbage til forbrugerens konto. Man kan have en fuld eller delvis tilbagebetaling.

Erklære ugyldig

At annullere en tidligere tilladelse og frigive alle tilbageholdte midler. Tilladelsen er gyldig i et bestemt antal dage. Hvis antallet af dage overskrides, skal tilladelsen derefter annulleres og godkendes igen. Hvis betalingsbeløbet ændres, skal en tilladelse også annulleres og derefter godkendes igen.

Se også