For at se k°indikatoremnerne i dette afsnit skal du vŠlge underpunkterne i indholdsfortegnelsen.