Når du sælger, sender du normalt fakturaen til den person eller det firma, der har bestilt varerne. Men undertiden skal fakturaen sendes til en anden debitor.

Når der tales af salg, bruger vi udtrykkene "sell-to-kunde" og "bill-to-kunde". For eksempel kan en afdeling i en offentlig institution bestille en vare, men du sender fakturaen til en central regnskabsafdeling, der betaler for indkøbet.

Microsoft Dynamics NAV understøtter tre typer debitoradresser, som du kan bruge, afhængig af den type debitor du fakturerer.

Kundeadresse

Kundeadressen er adressen på den debitor, som varerne på fakturaen leveres til.

Hvis du ikke har defineret en alternativ faktureringsadresse, udfyldes felterne automatisk i oversigtspanelet Fakturering på et salgshoved med adressen på den kunde, som du angiver i feltet Kundenr.

Faktureringsadresse

Faktureringsadressen er adressen til den debitor, som du sender fakturaen til.

Hvis du vil fakturere en anden debitoradresse, kan du oprette en permanent "faktureres til kunde" eller angive en fakturakunde på det enkelte salgsdokument.

Du kan angive et debitornummer i feltet Faktureres til kundenr. på et hvilket som helst debitorkort, forudsat at du har oprettet et kort for faktureringsdebitoren.

Hver gang du herefter udfylder et salgstilbud, en ordre, faktura eller kreditnota, kopieres nummeret og de tilhørende oplysninger om navn og adresse til de relevante felter på salgshovedet.

Tip
Hvis du ikke på forhånd ved, om der vil blive brugt en bestemt faktureringsadresse til hver faktura til en debitor, skal du ikke udfylde feltet Faktureres til kundenr. Indtast i stedet kundenummeret, når du har oprettet et salgshoved.

Leveringsadresse

Hvis en debitor vil have andre varer sendt til andre adresser, skal du vælge mellem forskellige leveringsadresser, når du fakturerer.

Du opretter leveringsadresser for en debitor ved at vælge Leveringsadresser på debitorkortet og derefter vælge Ny for at åbne vinduet Leveringsadresse. Angiv adressen og andre leveringsoplysninger for adressen, som lokationskode og forsendelsesmetode.

Du kan knytte et ubegrænset antal leveringsadresser til en debitor. Da hver adresse er identificeret med en entydig kode, udskrives alle de relevante adresseoplysninger på leverancen, når du bruger denne kode i et salgshoved.

Se også