Saldo1/Lin. er et forkortet udtryk for Saldo 1 og Lineær.

Ved kørslen Beregn afskrivninger beregnes et lineært beløb og et saldobeløb, men kun det største af de to overføres til kladden.

Saldoberegninger kan håndteres ved hjælp af forskellige procentsatser.

Hvis du bruger denne metode, skal du angive den anslåede levetid og en saldoprocent i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler.

Du kan finde flere oplysninger og et eksempel i Eksempel - Afskrivning med saldo 1/Lineær.

Se også