Det er en hurtig afskrivningsmetode, som allokerer den største del af omkostningerne ved et anlægsaktiv på de første år af anlæggets nyttige levetid. Hvis du bruger denne metode, skal du angive en fast årlig procent.

Følgende formel bruges til beregning af afskrivningsbeløb:

Afskrivningsbeløb = (Saldopct. * antal afskrivningsdage * afskrivningsgrundlag) / (100 *360)

Afskrivningsgrundlaget beregnes som den bogførte værdi minus bogført afskrivning efter startdatoen på det aktuelle regnskabsår.

Det bogførte afskrivningsbeløb kan indeholde poster med forskellige bogføringstyper (nedskrivning, bruger1 og bruger2) efter startdatoen på det aktuelle regnskabsår. Disse bogføringstyper er inkluderet i det bogførte afskrivningsbeløb, hvis afkrydsningsfelterne Afskrivningstype og Del af bogført værdi er markeret i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning.

Eksempel

Se også