Allokering af omkostninger flytter omkostninger og indtægter mellem omkostningstyper, omkostningssteder og omkostningsobjekter. Du kan angive så mange tildelinger, som du har brug for. Hver allokering består af:

Fordelingskilden fastlægger, hvilke omkostninger der skal fordeles, og allokeringsmål bestemmer, hvor omkostningerne skal fordeles til. F.eks. kan en fordelingskilde være omkostningerne for omkostningstypen Elektricitet og varme. Du allokerer alle el- og varmeomkostninger til tre omkostningssteder: Workshop, produktion og salg. Disse omkostningssteder er dine fordelingsmål.

For hver fordelingskilde skal du definere et fordelingsniveau, en gyldighedsperiode og en variant som gruppe-id. Du kan bruge et batchjob til at angive filtre til valg af allokeringsdefinitioner og derefter køre allokering af omkostninger automatisk.

Du kan definere en fordelingsbasis for hvert fordelingsmål. Fordelingsbasis kan være enten statisk eller dynamisk.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vil Se

Konfigurer fordelingskilde og dens mål.

Sådan konfigureres fordelingskilde og -mål.

Konfigurer forskellige filtre for dynamiske fordelingsbaser.

Indstilling af filtre for dynamiske allokeringsbaser

Se et eksempel på, hvordan du definerer en statisk allokering.

Scenarieeksempel: Definition af statisk allokeringer baseret på fordelingsforholdet

Se et eksempel på, hvordan du definerer en dynamisk fordeling.

Scenarieeksempel: Definition af dynamiske fordelinger baseret på solgte varer

Alloker omkostninger.

Omkostningsfordeling

Se resultaterne af omkostningsfordelinger.

Omkostningsfordeling

Omkostningsjournaler

Slet omkostningsposter.

Slet omkostningsposter

Se også