Ved design af produkter, der monteres eller produceres i virksomheden før salget, skal der angives yderligere specifikationer for at definere, hvilke materialer der indgår i produktet, og hvilke produktionsoperationer, der kræves for at fremstille dem.

Til simple varebehandling skal du bruge montagestyklister (styklister) til at definere de komponenter og ressourcer, der indgår i oprettelse af færdigvaren. Til mere avanceret varebehandling, skal du bruge produktionsstyklister og -ruter, der er forbundet til varekortet for den producerede vare.

En produktionsstykliste indeholder masterdata, som beskriver de komponenter og halvfabrikata, som anvendes til fremstilling af en overordnet vare. Når der oprettes en produktionsordre for den overordnede vare, bestemmer dens produktionsstykliste beregningen af materialebehov, som repræsenteret i vinduet Prod.ordrekomponenter. Denne komponentliste fungerer som pluklisten for de medarbejdere på lageret eller i produktionen, som skal levere materialer til produktionsprocessen.

En produktionsrute indeholder stamdata, som beskriver processtrukturen for en bestemt fremstillet vare. Når en produktionsordre er oprettet for den pågældende vare, bestemmer ruten planlægningen af produktionsoperationer, som den vises i vinduet Prod.ordrerute og funktioner som f.eks. et sagskort til maskinoperatører, der udfører arbejdet.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Lære forskellen mellem styklister for simpel varebehandling kontra avanceret behandling.

Montagestykliste eller produktionsstyklister

Organiser montagekomponenter, halvfabrikata eller ressourcer under en overordnet vare.

Sådan gør du: Oprette montagestyklister

Organisere produktionskomponenter eller underordnede samlinger for en stykliste.

Sådan oprettes nye produktionsstyklister

Sørge for korrekt beregning af de komponenter, der skal bruges til en vare, som opbevares i én måleenhed men produceres i en anden.

Sådan gør du: Bruge produktionskladdeenhedskode

Definere placeringen af en komponent eller underordnet samling i produktionsstrukturen for at sikre, at planlægningssystemet prioriterer efter styklisteniveau.

Sådan beregnes laveste-niveau-koder

Vise en mindre ændring i en produktstruktur, som stadig bruges til at fremstille den samme vare.

Oprette nye versioner af produktionsstyklister

Have vist en oversigt over alle prod.styklisteversioner og antallet af varer, der bruges pr. stykliste.

Sådan gør du: Sammenligne materialemængder i alle produktionsstyklisteversioner

Bestemme, hvor en komponent eller produktionsstykliste bruges inden for eksisterende produktionsstrukturer.

Sådan undersøges det, hvor produktionsstyklister anvendes

Tilføje, erstatte eller fjerne en komponent i flere produktionsstyklister på samme tid.

Erstat prod.styklistevare

Fjerne en komponent i flere produktionsstyklister for en bestemt dato.

Sådan slettes udløbne komponenter

Sætte produktionsoperationer i rækkefølge og knytte dem til oprettede produktionsressourcer.

Sådan oprettes ruter

Vise en mindre ændring i en processtruktur, som resulterer i den samme vare.

Sådan oprettes nye versioner af ruter

Binde komponenter til bestemte operationer for at bevare deres indbyrdes binding, selv om produktionsstyklisten eller ruten ændres.

Sådan oprettes rutebindinger

Opsætte automatisk bogføring af materialeforbrug ved frigivelse af produktion eller automatisk bogføring af afgange ved afslutning af produktion.

Trækmetode

Lade vinduet Produktionskladde vise det forventede afgangsantal, når det åbnes første gang.

Forudindstillet afgangsantal

Definere en operation som en standardoperation.

Sådan oprettes standardoperationer

Angive koder, der kan bruges til at identificere årsager til, at tid eller antal blev bogført som nedetid.

Stopkoder

Angive koder, der kan bruges til at identificere årsager til, at tid eller antal blev bogført som spild.

Spildkoder

Angive en produktionsordre som prototype til beregning af, hvad der skal bruges til fremstilling af et nyt produkt.

Simuleret produktionsordre

Se også