Du kan automatisk overføre posterne udgifter og indtægter fra regnskabet til omkostningsregnskab, enten for hver bogføring til regnskab eller med et batchjob. Når du foretager overførslen, overfører Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 kun de poster, der allerede er knyttet til et omkostningssted eller et omkostningsobjekt. For at oprette en relevant overførsel skal du sikre omkostningssteder og omkostningsobjekter er korrekt defineret.

Definere standarddimensionsværdier for finanskonti

For hver enkelt finanskonto kan du definere standarddimensionsværdier i tabellen Standarddimension. Følgende eksempel viser, hvordan du definerer, at der altid skal være et omkostningssted DEPARTMENT, men aldrig et omkostningsobjekt PROJECT, når du bogfører til en finanskonto.

DimensionskodeVærdibogføring

Afdeling

Tvungen kode

Projekt

Ingen kode

Definition af dimensionsværdier for faste og direkte omkostninger

Du kan overføre faste omkostninger til et omkostningssted og direkte omkostninger til et omkostningsobjekt. Følgende tabel viser den optimale kombination af dimensionsopsætningsværdierne.

Kopiér til Omkostningsstedbogføring Omkostningsobjektbogføring

Omkostningssted

Tvungen kode

Ingen kode

Omkostningsobjekt

Ingen kode

Tvungen kode

Bemærk
For at sikre, at det foruddefinerede omkostningssted og omkostningsobjekt, du har oprettet i regnskabet, automatisk overføres til omkostningsregnskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Kontroller finansbogføringer i vinduet Konfiguration af omkostningsregnskab.

Se også