Forholdet mellem pristype og finanskontoen oprettes i pristypen og finanskontoen.

Disse to felter udfyldes automatisk, når du bruger funktionen Få omkostningstyper fra kontoplanen.

Forholdet mellem finanskonti og pristyper

Der er et n:1 forhold mellem finanskonti og pristyper. Flere finanskonti kan tilhøre én pristype, men hver finanskonto tilhører kun én pristype. Følgende tabel beskriver detaljerne om relationen.

Relationer FinanskontointervalOmkostningstypenr.

En finanskonto for hver pristype

Én finanskonto

En pristype

Flere finanskonti for en pristype

Finanskontointerval, f.eks. 7110..7193, for finanskonto

For hver finanskonto i området er det kun én pristype

Pristyper uden tilsvarende finanskonti

<Tom>

Finanskonti, hvis poster ikke bliver overført

<Tom>

Pristyper uden relation til finanskontoen

En pristype kan ikke have en relation til finanskonti, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Konti til operationelt regnskab, f.eks, Beregn Renter og afskrivning, henter kun omkostninger fra operationelt regnskab.
  • Hjælpeomkostningstyper, f.eks. 9901, 9902 og 9903 i databasen CRONUS International Ltd., bruges som kredit- og debetkonti for tildelinger.
  • Hjælpekontoen, 9920 i databasen CRONUS, indeholder faktiske periodiseringer, der viser forskellen mellem omkostningerne og udgifterne fra finansregnskabet.

Se også